Publié le 09/11/2002
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 24.


Deeltijdse werknemer
Art. 25.
01/01/2003 Opgeheven bij : Verord. 18-9-02 - B.S. 9-11 - ed. 1


Tijdelijke leerkracht

Art. 26.

FR   NL   [Affichage pour impression]