Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 5bis.


Art. 5ter.
01/01/1997 Vanaf 1997 worden de inkomsten die deel uitmaken van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen niet meer opgenomen in de budgettaire voorafbeelding betreffende de sectoren geneeskundige verzorging, uitkeringen, gezinsbijslagen en pensioenen. De saldo's, die bestaan uit het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven, geven de behoeften van de verschillende sectoren weer.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]