M.B. 29-9-1982: uitvoering K.B. 24-9-1982 tot uitvoering K.B. nr. 33 van 30-3-1982: inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen

Résumé: Numac tekst: 1982001527 - p. 11625

Note: historiek vanaf 4-8-1999

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 04-08-1999

FR   NL  


ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 52 van 2 juli 1982

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL