Publiť le 09/11/1999
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, ß 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiŽle begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Art. 4


Art. 5
01/07/1999 Voor elke partiŽle jaarlijkse begrotingsdoelstelling vertonen de geboekte uitgaven voor de desbetreffende verstrekkingen een beduidende overschrijding indien de geboekte uitgaven voor verstrekkingen meer dan 1 pct. hoger liggen dan de overeenstemmende partiŽle begrotingsdoelstelling.

Art. 6

FR   NL   [Affichage pour impression]