Publié le 21/11/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Art. 10.


Art. 11.
01/01/2009 Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]