Wet houdende diverse bepalingen (I) (1)

Art. 262

[Wet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 d.3 Invoeging] De bepalingen van deze afdeling treden in werking op een door de Koning te ...
      d'application partir du ?