Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 33.

[B.S. 26/11/1997 Invoeging] § 1. Wanneer de gerechtigde zich bevindt in de situatie bedoeld in <:C 1>artikel 32, ...
      d'application ā partir du 01/12/1997