Publié le 22/12/2006
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 174.


HOOFDSTUK Vbis. - Betalingsvoorwaarden

Art. 174bis.

Ingeval van wijziging van de verzekerbaarheidsgegevens waardoor het persoonlijk aandeel voor farmaceutische verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 165 wordt verminderd, kan de verzekeringsinstelling de aan de rechthebbende verschuldigde terugbetalingen globaliseren tot een bedrag van 5 EUR bereikt is.


HOOFDSTUK VI.- BEËDIGING

Art. 175.

FR   NL   [Affichage standard]