Publié le 30/09/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 september 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden toegekend in het kader van tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot de tandverzorging bij kinderen die in kansarmoede leven

Artikel 1.


Art. 2.
30/09/2003 Om een overeenkomst met het Verzekeringscomité te kunnen sluiten, moeten de organisaties de volgende voorwaarden vervullen:
30/09/2003 - een niet-commerciële ervaring van meer dan 10 jaar in de verbetering van de mond- en tandgezondheid van de Belgische kinderen aantonen;
30/09/2003 - een actieterrein hebben in Vlaanderen en/of Wallonië en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
30/09/2003 - in de kinderpers (radio, televisie, weekbladen) een algemene sensibiliseringscampagne voeren of laten voeren met betrekking tot de tandverzorging bij kinderen die het verplichte basisonderwijs volgen. Die campagne zal in twee fasen plaatsvinden (de eerste fase vóór 1 december 2003 en de tweede fase vóór 1 april 2004);
30/09/2003 - een preventieve rondreizende tentoonstelling organiseren of laten organiseren met betrekking tot een meer gerichte sensibilisering voor tandverzorging bij de kinderen bedoeld in artikel 3 van dit besluit, alsook bij de scholen die zij bezoeken. Die tentoonstelling moet door een tandarts worden begeleid. Tijdens die sensibiliseringscampagne zal een document dat toegang geeft tot dit experiment worden bezorgd aan het doelpubliek. Dit document zal het doelpubliek begeleiden gedurende het hele experiment voor elke verzorging of elke raadpleging van een tandheelkundige die aan het experiment deelneemt;
30/09/2003 - zich verbinden tot een evaluatie van dat experiment, in samenwerking met de verzekeringsinstellingen die zijn bepaald in artikel 2, i) , van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]