Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 214.

[B.S. 31/07/1996 Invoeging] Art. 214.
      d'application Ó partir du 10/08/1996