Publié le 24/02/1973
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 januari 1973 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd door de personen die toegelaten zijn tot de voortgezette verzekering binnen het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten voordele van de zelfstandigen

Art. 3.


Art. 4.
24/02/1973 Het koninklijk besluit van 10 juli 1970 houdende vaststelling van de bijdragen verschuldigd door de zelfstandigen, die wensen te genieten van de hoedanigheid van gerechtigde in de zin van artikel 3, 3° of 4°, van het koninklijk besluit van 30 juli 1964, wordt opgeheven.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]