Koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften

Art. 2

[Koninklijk besluit 25/11/1996 - B.S. 13/12/1996 Invoeging] Elk verstrekkingenregister wordt per week bijgehouden en ondertekend door de ...
      d'application à partir du 23/12/2002