Publié le 09/11/1999
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Art. 3


Art. 4
01/07/1999 Voor elke partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling vertonen de geboekte uitgaven voor de desbetreffende verstrekkingen een risico op beduidende overschrijding in een trimester t van jaar j indien
01/07/1999 (A : B) - 0,96 < 0
01/07/1999 waarbij A en B dezelfde betekenis hebben als in artikel 3.

Art. 5

FR   NL   [Affichage pour impression]