K.B. 19-1-2011 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 25-1-2011 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 januari 2011 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - DEFINITIES

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - VOORWAARDEN WAARAAN HET TOEPASSINGSSOFTWAREPAKKET MOET VOLDOEN

Art. 2.

HOOFDSTUK III - TEGEMOETKOMING VOOR DE REGISTRATIE EN HET DOORGEVEN VAN DE GEGEVENS VAN NIET-VERGOEDBARE VERGUNDE GENEESMIDDELEN

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet04/02/2011

FR   NL