K.B. 5-7-2006: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van openbare instellingen van sociale zekerheid

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 11-7-2006 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL