K.B. 30-12-1991: uitvoering voor 1992 van bepalingen van art. 59 van de gecoördineerde wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/192

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 26-9-1995


Numac: 1992022645

FR   NL  


Koninklijk besluit van 30 december 1991 tot uitvoering voor het jaar 1992 van de bepalingen van artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL