d'application ŗ partir du 01/05/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 89.


Art. 90.
01/05/2003 Tijdens het tweede semester 1971 worden de uitkeringen, verschuldigd krachtens dit besluit, verminderd met de bedragen van de vergoedingen, die voor dezelfde dagen worden toegekend door de invaliditeitskas van een verbond of een ziekenfonds die rijkstoelagen ontvangen bij toepassing van de wet van 5 mei 1912 tot verlening van premiŽn aan de onderlinge invaliditeitskassen.

TITEL II - MOEDERSCHAPSVERZEKERING

HOOFDSTUK I - INSTELLINGEN

Art. 91.

FR   NL   [Affichage pour impression]