Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 41bis.


Art. 42.
01/01/2003 Opgeheven bij: A.R. 21-12-67 - M.B. 16-1-68.

Art. 43.

FR   NL   [Affichage pour impression]