d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 18.


Verlenging van de termijnen
Art. 19.
01/12/1997 Wanneer de laatste dag van de in de afdelingen I, II, III en IV bepaalde termijnen een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.


Afdeling V.- Data van uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Art. 20.

FR   NL   [Affichage pour impression]