Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2003 Het dagelijks beheer van de Kas wordt door een directeur waargenomen, die door een adjunct-adviseur - hoofd van dienst wordt bijgestaan.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]