K.B. 15-2-2016: bedrag betaling van creatie bijkomende tewerkstelling, voorzien in akkoord 24-10-2012 dat werd ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van federale gezondheidssectoren voor sector revalidatiecentra vanaf kalenderjaar 2015

Résumé: Numac tekst: 2016022078

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-2-2016 - Wijzigende numac: 2016022078

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de revalidatiecentra vanaf het kalenderjaar 2015

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL