K.B. 2-7-2009: tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, par. 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen

Résumé: Om de volledige tekst te zien, klik op de datum in de kolom "van toepassing vanaf"

Papierversie: pagina UB/1777

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door B.S. 18-12-2012 - ed. 2

Dit besluit wordt geciteerd in het artikel 4 van Besluit van de Vlaamse Regering tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten - B.S. 31-12 - éd. 1

FR   NL  


msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 16/07/2009
16/07/2009
msg_kdoc_complet28/12/2012

FR   NL