K.B. 18-7-2006: bedrag ter betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis

Résumé: Numac tekst: 2006022759 - p. 40437

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 11-8-2006 - Wijzigende numac: 2006022759 - p. 40437

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 juli 2006 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL