M.B. 14-9-2006: type - overeenkomst bedoeld in K.B. 15-9-2006 tot bepaling regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in kader van verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de gecoördineerde wet

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Papierversie: Pagina UB/1380

Note: Tekst met volledige historiek
Tekst ingevoegd door: B.S. 20-6-2006

FR   NL  


Ministerieel besluit van 14 september 2006 tot vaststelling van de type - overeenkomst bedoeld in het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet30/09/2006

FR   NL