K.B. 28-12-2006: voorwaarden voor prestaties voor specifieke vormen van aidsbestrijding en -behandeling

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1421

Note: Tekst met volledige historiek
Laatste aanpassing door B.S. 16-5-2012

FR   NL  


Koninklijk besluit van 28 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor prestaties voor specifieke vormen van aidsbestrijding en -behandeling

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

FR   NL