Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 11.


Art. 11bis.
01/01/2003 Opgeheven bij: Wet 15-1-99 - B.S. 26-1

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]