K.B. 26-12-2015: percentage voorschot subsidiaire heffing voorzien door art. 191, eerste lid, 15°undecies van de gecoördineerde wet en uitzonderingmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten Jaar 2015

Résumé: Numac tekst: 2016022003

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 15-1-2016 - Wijzigende numac: 2016022003

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten Jaar 2015

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL