Art. 5.
Gepubliceerd op 30/11/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vastelling van de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, 13, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2006 Opgeheven bij: K.B. 16-11-2005 - B.S. 30-11

Afdeling V - Slotbepalingen

Art. 6.

FR   NL   [Weergave voor afdruk]