Art. 6.
Gepubliceerd op 23/05/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vastelling van de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, 13, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Art. 5.


Afdeling V - Slotbepalingen
Art. 6.
01/04/2003 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003.


FR   NL   [Weergave voor afdruk]