Art. 3bis.
Gepubliceerd op 06/11/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vastelling van de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, 13░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


Afdeling IIIbis. - Verstrekkingen voor patiŰnten zoals omschreven in artikel 1, 11░
Art. 3bis.
16/11/2006 De verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 13░, van de wet worden voor de patiŰnten zoals omschreven in artikel 1, 11░, als volgt bepaald :
16/11/2006 1░ Multidisciplinair overleg rond een psychiatrisch patiŰnt
16/11/2006 a) Het overleg wordt georganiseerd volgens de regels die zijn vastgesteld in uitvoering van het voornoemde koninklijk besluit van 22 oktober 2006.
16/11/2006 b) De ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging is partner in het therapeutisch project in het kader waarvan het overleg wordt georganiseerd.
16/11/2006 c) De ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging telt onder zijn leden vertegenwoordigers van zorgverleners en/of hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.
16/11/2006 d) Het overleg wordt georganiseerd voor elke psychiatrisch patiŰnt die in het raam van het therapeutische project ten laste wordt genomen, ongeacht of hij onder de zorgzone van de ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging valt.
16/11/2006 e) Het overleg wordt georganiseerd volgens de bepalingen die zijn vastgesteld door alle partners van het therapeutische project in het samenwerkingsakkoord dat hen bindt, krachtens de bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit van 22 oktober 2006.
16/11/2006 f) Een plan van tenlasteneming van de psychiatrische patiŰnt in het raam van het therapeutische project wordt door alle partners van het therapeutische project uitgewerkt volgens de bepalingen die door hen zijn vastgesteld in het samenwerkingsakkoord dat hen bindt krachtens de bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit van 22 oktober 2006. Het zorgplan maakt deel uit van het behandelingsplan.
16/11/2006 2░ Registratie
16/11/2006 De ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging verleent zijn medewerking aan de evaluatie van het therapeutische project en aan de registratie van de activiteiten van het therapeutische project volgens de bepalingen die zijn vastgesteld door alle partners van het therapeutische project in het samenwerkingsakkoord dat hen bindt krachtens de bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit van 22 oktober 2006. Hij neemt op dezelfde wijze deel aan het proces van transversaal overleg als het therapeutische project daarbij wordt betrokken.


Afdeling IV - Overgangsmaatregel

Art. 4.

FR   NL   [Weergave voor afdruk]