K.B. 14-5-2003: tegemoetkoming voor verstrekkingen omschreven in art. 34, 13░

Samenvatting: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: opgeheven door: Besluit van 23-5-19 - B.S. 12-6 van het Verenigd College betreffende de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

VLAAMSE GEMEENSCHAP: Opgeheven door: Besluit 26-4-19 - B.S. 20-8 - art. 12

Noot: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd het laatst aangepast door het B.S. 6-11-2006

FR   NL   Inhoudsopgave van het document [Standaardweergave]


Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vaststelling van de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

...

Afdeling IV - Overgangsmaatregel

Art. 4.

Ten titel van overgangsmaatregel komt de PVS-patiŰnt die thuis wordt verzorgd op de datum van de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit, in aanmerking voor het multidisciplinaire overleg en de registratie. Daartoe stelt de verantwoordelijke arts van het betrokken deskundig ziekenhuiscentrum de medische kennisgeving vermeld in artikel 3, 3░, van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, 13░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 op, op basis van een consultatie of het medisch dossier van de patiŰnt.

Art. 5.

Opgeheven bij: K.B. 16-11-2005 - B.S. 30-11

...

FR   NL   Inhoudsopgave van het document [Standaardweergave]