K.B. 14-5-2003: tegemoetkoming voor verstrekkingen omschreven in art. 34, 13░

Samenvatting: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: opgeheven door: Besluit van 23-5-19 - B.S. 12-6 van het Verenigd College betreffende de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

VLAAMSE GEMEENSCHAP: Opgeheven door: Besluit 26-4-19 - B.S. 20-8 - art. 12

Noot: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd het laatst aangepast door het B.S. 6-11-2006

FR   NL   Inhoudsopgave van het document [Standaardweergave]


Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vaststelling van de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

...

Afdeling V - Slotbepalingen

Art. 6.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003.

FR   NL   Inhoudsopgave van het document [Standaardweergave]