K.B. 6-7-1981: vaststelling van jaren 1980 en 1981 van herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op loongrenzen van sommige sociale zekerheidsbijdragen

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 6-8-1981

FR   NL  


Koninklijk besluit van 6 juli 1981 tot vaststelling van de jaren 1980 en 1981 van de herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de loongrenzen van sommige sociale zekerheidsbijdragen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL