d'application Ó partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 51.


Art. 52.
01/12/1997 De bepalingen van hoofdstuk III zijn voor de daarin bedoelde gevallen eveneens van toepassing op de betaling van de moederschapsuitkering.

Afdeling V.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor het omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 114, zevende lid, van de geco÷rdineerde wet

Art. 52bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]