K.B. 12-2-2008: goedkeuring Huishoudelijk reglement Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen

Résumé: Papier versie: Pagina

Note: Tekst met volledige historiek

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2

FR   NL