K.B. 24-10-1936: wijziging en samenordening statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Résumé: Samenvatting: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

pagina ZK/1

Note: Historiek vanaf 1-1-2003.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

...

Afdeling II - Medewerking van de geneesheren, de tandheelkundigen, de ziekenhuizen en klinieken en de paramedische medewerkers

Art. 79.

Om de in artikel 78 bedoelde verzorging te verkrijgen, wenden de rechthebbenden zich vrijelijk tot de bij artikel 74 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoelde personen en verplegingsinrichtingen.

Art. 80.

De plichten van de beoefenaars van de geneeskunst, de paramedische medewerkers en de verplegingsinrichtingen zijn deze vastgesteld overeenkomstig de artikelen 35, 36 en 37 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]