d'application à partir du 31/12/2199
   

FR   NL  

Wet houdende diverse bepalingen (I) (1)

Art. 261.


Art. 262.
? De bepalingen van deze afdeling treden in werking op een door de Koning te bepalen datum.

FR   NL   [Affichage pour impression]