Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 15.


HOOFDSTUK IV - OVER HET AFLEGGEN VAN DE REKENINGEN
Art. 16.
01/01/1997 De instellingen van categorie D maken jaarlijks op:
01/01/1997 een rekening van begrotingsuitvoering;
01/01/1997 een rekening van budgettair beheer;
01/01/1997 een algemene rekening van de brutokosten en -opbrengsten;
01/01/1997 een algemene rekening van de nettokosten en -opbrengsten en per ventilatie daarvan, gelijkaardige rekeningen per tak en subtak;
01/01/1997 een balans van de activa en passiva op 31 december van het jaar.


Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]