Publié le 25/06/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Art. 2.


Art. 3.
28/08/2017 De vergoeding is niet verschuldigd voor de periode waarin de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, na evaluatie van de performantie van de stagedienst en van de stagemeester heeft vastgesteld dat de kwaliteitscriteria niet werden nageleefd.
28/08/2017 De Hoge Raad brengt het RIZIV hiervan op de hoogte binnen de dertig dagen na de beslissing.
28/08/2017 Betalingen die op basis van latere gegevens als onverschuldigd kunnen worden aangemerkt, kunnen worden teruggevorderd.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]