Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 7

[B.S. 03/12/1966 Invoeging] Art. 7.
      d'application à partir du 03/12/1966