Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 2

[Koninklijk besluit 30/11/1966 - B.S. 03/12/1966 p.12042 art.2 Invoeging] De kennis van de door de chef niet gekende taal wordt door de kandidaat-adjunct ...
      d'application à partir du 03/12/1966