Publié le 18/07/1984
   

FR   NL  

Reglement van 22 mei 1984 tot uitvoering van artikel 54ter van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd

Art. 2.


Art. 3.
01/06/1984 Het Reglement van 11 juni 1969 genomen ter uitvoering van artikel 54ter van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, ingevoegd bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 1 april 1969, wordt opgeheven.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]