Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Art. 10.


Art. 11.
28/04/1954 De revisoren zijn persoonlijk en rechtstreeks verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun opdracht tegenover de Minister, waarvan de organismen afhangen, en tegenover de Minister van FinanciŽn.
28/04/1954 Zij dienen hen, zonder verwijl, elk feit te laten kennen, dat van aard zou zijn een hindernis te betekenen voor het regelmatig verloop van de uitvoering van hun opdracht.

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]