Publié le 08/07/1972
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 juni 1972 tot uitvoering van artikel 89 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 4.


Art. 5.
01/08/1972 In de mate dat daarop met dit besluit niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen toepasselijk wat die verzekering betreft.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]