Koninklijk besluit van 27 maart 2020 tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19

Résumé: NUMAC: 2020040895

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 31-3-2020 - ed. 2

FR   NL  


Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL