Koninklijk besluit van 24 oktober 1967 houdende schorsing van de overgang naar een andere verzekeringsinstelling in het stelsel van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen

Art. 1

[B.S. 27/10/1967 Invoeging] De rechthebbenden bedoeld in <:R>artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 ...
      d'application partir du 27/10/1967