d'application Ó partir du 28/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 222.


Art. 223.
28/07/2014 De verzekeringsinstelling die belast is met de uitbetaling aan de gerechtigde van de uitkering, bedoeld in artikel 113 van de geco÷rdineerde wet, in geval van toepassing van artikel 114, zevende lid, van de geco÷rdineerde wet, is de verzekeringsinstelling waarbij deze gerechtigde is aangesloten.
28/07/2014 Deze instelling vraagt bij de verzekeringsinstelling van aansluiting van de moeder alle gegevens op die moeten toelaten het overblijvende gedeelte van het tijdvak van nabevallingsrust te bepalen, te rekenen vanaf het overlijden of de opname van de moeder in het ziekenhuis.

Afdeling IXbis.- Over het vaderschapsverlof of geboorteverlof

Art. 223bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]