Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 18

[Wet 25/04/1963 - B.S. 25/07/1963 p.7541 art.18 Invoeging] Met uitzondering van de persoon belast met het dagelijkse beheer, zijn adjunct en, ...
      d'application à partir du 01/01/2005

[Koninklijk besluit 11/12/2013 - B.S. 16/12/2013 éd.2 p.98947 art.56 Wijziging] Dit artikel is niet van toepassing op het statutair personeel van de ...
      d'application à partir du 26/12/2013