Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 338.


Art. 339.
10/08/1996 Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen stelt het model vast:
10/08/1996 van de kwartaalstaten op naam betreffende de invaliditeit;
10/08/1996 van de kwartaalstaten op naam betreffende de moederschapsverzekering voor invalide gerechtigden.
10/08/1996 Deze staten bevatten ten minste de volgende inlichtingen:
10/08/1996 - identificering van de gerechtigde, inzonderheid zijn statistische aanwijzer, alsmede het nummer dat hem door de Dienst voor uitkeringen is toegewezen;
10/08/1996 - het betaalde bedrag;
10/08/1996 - het aantal uitkeringsdagen.

Art. 340.

FR   NL   [Affichage pour impression]