Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 337.


Art. 338.
10/08/1996 Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen stelt het model vast:
10/08/1996 van de staten betreffende de primaire ongeschiktheid;
10/08/1996 van de staten betreffende de moederschapsverzekering waarin invalide gerechtigden niet in aanmerking genomen worden.
10/08/1996 Deze staten bevatten ten minste de volgende inlichtingen:
10/08/1996 - het bedrag van de uitgaven;
10/08/1996 - het aantal uitkeringsdagen, met inachtneming van de schifting naar de stand van de gerechtigden.

Art. 339.

FR   NL   [Affichage pour impression]